Missing Ion-slide pager when have ion-slides in ion-slide (slides in slides)

I have main ion-slides and in ion-slide page has sub ion-slides
and it show only pager of sub ion-slides ,main pager ion-slides missing

 <ion-slides pager style="height: 20em;">
   <ion-slide style="border: 1px solid blue">
    Slide 1
   </ion-slide>
   <ion-slide style="border: 1px solid blue">
    Slide 2
    <ion-slides pager style="height: 10em;">
     <ion-slide style="border: 1px solid brown">
      sub Slide 1 in Slide 2
     </ion-slide>
     <ion-slide style="border: 1px solid brown">
      sub Slide 2 in Slide 2
     </ion-slide>
     <ion-slide style="border: 1px solid brown">
      sub Slide 3 in Slide 2
     </ion-slide>
    </ion-slides> 
   </ion-slide>
   <ion-slide style="border: 1px solid blue">
    Slide 3
   </ion-slide>
  </ion-slides>

screen issue
pager-issue

but if has only main ion-slides ,pager work properly

 <ion-slides pager style="height: 20em;">
   <ion-slide style="border: 1px solid blue">
    Slide 1
   </ion-slide>
   <ion-slide style="border: 1px solid blue">
    Slide 2
    <!--
    <ion-slides pager style="height: 10em;">
     <ion-slide style="border: 1px solid brown">
      sub Slide 1 in Slide 2
     </ion-slide>
     <ion-slide style="border: 1px solid brown">
      sub Slide 2 in Slide 2
     </ion-slide>
     <ion-slide style="border: 1px solid brown">
      sub Slide 3 in Slide 2
     </ion-slide>
    </ion-slides>
    --> 
   </ion-slide>
   <ion-slide style="border: 1px solid blue">
    Slide 3
   </ion-slide>
  </ion-slides>

screen work properly
work-properly

please help, how to make it have pager both of main ion-slides and sub ion-slides