Notification icon white

notification icon coming white.